Karácsonyi gyertyák Királydarócon

Lelkes gyermeksereg készült megünnepelni Jézus születését. Kitartóan tanultak, próbáltak, hogy a Szenteste fényét még ragyogóbbá tehessék az előadásukkal. Megmutatták, hogy a BÉKE, a HIT, a SZERETET lángja olykor kialszik az emberek szívében, de amíg a REMÉNY él, addig újra és újra lángra tud kapni az előző 3 gyertya is. Mindegyik értékes és drága kincs, hiszen az emberek békére vágynak, ilyenkor pedig a hit is növekedni tud. A karácsony üzenete a szeretet. Ha olykor pislákol v...
Tovább olvasom

Királydaróc is részt vesz idén az adventi/karácsonyi vásáron Nagyváradon

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a főszervezője annak a vásárnak, ami évek óta megrendezésre kerül az adventi időben a Székesegyház előtti téren. Ezen a vásáron adventi és karácsonyi termékeket lehet megvásárolni, jótékony célból. Idén Királydaróc is kapott egy standot, amit el is fogadott. Erre az alkalomra készülve, nov.23-án délelőtt (szombat) 10 órától minden hittanos gyermeket és fiatalt, szülőket, nagyszülőket hívunk és várunk, hogy együtt készítsük el a kézműves termékeket! Mi...
Tovább olvasom

A Prágai Kis Jézus Királydarócon

Karácsonykor a templomok díszbe öltöznek, hogy méltó módon üljék meg a hívek az év legszebb ünnepét, Jézus születését. „   az Ige testté lett…”és elhozta nekünk a szeretet, amikor gyermekként a Földre jött, hogy közöttünk éljen. Királydarócon is ünneplőbe öltözik ilyenkor a templom és a főoltárra felkerül egy gyermek-Jézus szobor is, gyönyörű palásttal, bal kezében földgömböt jelképező aranyalmával, a jobb kezével pedig áldást oszt. Erről a szoborról talán sokan nem tudják, hogy a Prágai Kis ...
Tovább olvasom

Karácsonyi lelkülettel Szent István első vértanú ünnepén

A szívek tele vannak a betlehemi kisded által kiárasztott szeretettel, az angyalok dalával, a karácsonyi ünnep varázsával. Mégis, az ünnep második napján egy olyan szentre emlékezünk, aki vértanúként halt meg Istenért. Olyan ember volt, aki egészen átadta magát Istennek, telve volt a hit bátorságával, bölcsességgel, a keresztények igazi példaképe. Azt az örömet, amit a jászolban fekvő kisded elhozott nekünk, úgy őrizzük meg a szívünkben, mint István diakónus tette és szent meggyőződéssel ...
Tovább olvasom

Földre szállt a Szeretet!

Karácsonykor, az év legszebb ünnepén, kézzel foghatóvá válik a szeretet. Nemcsak a családtagok között, hanem mindenben és mindenhol. Ilyenkor egy kicsit mindenki igyekszik jobbá válni, több szeretetet adni és megbocsátani több-kevesebb sikerrel.   A jóság és a jóra való törekvés nem szűnt meg létezni a világban és az emberek szívében, de olykor akarva vagy akaratlanul elnyomjuk, nem engedjük a felszínre törni. Karácsonykor pedig ezt nem lehet meggátolni, mert a Földre szállt Szere...
Tovább olvasom

Szenteste Királydarócon

15-20 évvel ezelőtt még igen szép hagyomány volt a kántálás dec.24-én, amit késő délután kezdtek a fiatalok, az éjféli miséig. Majd kezdett kikopni és elhalványodni ez a szép szokás, de az idén újra felelevenítették a Királyi Sólymok, Husztig Róbert plébánossal ezt az értékes hagyományt. Bár a templomlomban óriási munkálatok folynak, de a királydaróci hívek minden igyekezetükkel azon voltak, hogy a Karácsonyt széppé, meghitté és az ünnephez méltóvá varázsolják, ami a körülményekhez képest...
Tovább olvasom

Karácsony-Jézus születésének ünnepe

Az egyház legszebb ünnepére gyűlnek össze a hívek ezen a szent éjszakán. A „Csendes éj,…” halkan felcsendül mindenki szívébe és otthonába, miközben kicsik és nagyok ünnepi öltözetbe varázsolják át a fenyőfát. Megható pillanat, amikor a gyermekek ragyogó szemeik felcsillannak, amikor a kész karácsonyfán kigyúlnak a fények. Illatozó finomságok készülnek a konyhába, díszesen terített asztal várja a családtagokat, hogy együtt ünnepeljék meg a Földre szállt Szeretetet. A szeretet melegsége ...
Tovább olvasom

A Királyi Sólymok köszöntötték a Püspök Urat

Husztig Róbert plébános szervezésének köszönhetően, a Királyi Sólymok közül néhányan elindultak Nagyváradra, hogy a karácsonyi köszöntésüket és jókívánságaikat személyesen adhassák át a Püspök Úrnak. Egy gyönyörű verssel és persze énekkel is kedveskedtek, no meg némi aprósággal, pontosabban 3 olyan jelképes tárggyal, aminek külön-külön jelentősége volt. Az egyiken elvitték a Királyi Sólymok logóját, a második ajándék a karácsonyi hangulatot idézte, a harmadik pedig Excellenciás Böcskei László...
Tovább olvasom