SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA „TOLLE, LEGE!” – „VEDD ÉS OLVASD!”

Szent Jeromos ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon a Szentírás napját ünnepli a katolikus egyház. A nagy bibliafordító és magyarázó, aki a hébert, a görögöt és a latint kiválóan beszélte, folyamatosan azon munkálkodott, hogy magyarázatokat nyújtson az embereknek, hogy a Biblia szent szövegeit megértsék, de ne csak értsék, hanem helyesen értelmezzék is. A Biblia az ógörög βιβλίον (biblion) tekercs szóból ered és azon könyvek gyűjteményére értendő, amit a keresztények és a zsidók Istentől sugal...
Tovább olvasom