SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA „TOLLE, LEGE!” – „VEDD ÉS OLVASD!”

Szent Jeromos ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon a Szentírás napját ünnepli a katolikus egyház. A nagy bibliafordító és magyarázó, aki a hébert, a görögöt és a latint kiválóan beszélte, folyamatosan azon munkálkodott, hogy magyarázatokat nyújtson az embereknek, hogy a Biblia szent szövegeit megértsék, de ne csak értsék, hanem helyesen értelmezzék is.

A Biblia az ógörög βιβλίον (biblion) tekercs szóból ered és azon könyvek gyűjteményére értendő, amit a keresztények és a zsidók Istentől sugalmazottnak tartanak. Mivel Istentől származik, ezért szent és innen ered a Szentírás megnevezés is.

Két fő részből áll: Ószövetség és Újszövetség.

Az Ószövetség 45 illetve 46 könyvet tartalmaz. Azért nem pontos a szám, mivel Jeremiás könyvét és Jeremiás siralmainak könyvét olykor egynek, máskor kettőnek számítják.

Az Újszövetség pedig 27 iratot tartalmaz.

Szentírás – „Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.” (Jelenések 22,7)

Feltehetően 1420-1430 között fordították le először magyar nyelvre, amit „Huszita Biblia” néven ismerünk. Báthory László pálos szerzetes 1437–1457 között fordította le a Szentírást teljes terjedelmében, ami a török hódoltság során elveszett. 1626-ban pedig magyarra a katolikus Bibliát Káldi György fordította.

Ezen a napon a tekintetünk, az elménk és a szívünk a Szentírásra összpontosul. Ilyenkor fokozottan rávilágít az egyház a benne lévő tanítások beépítésére a mindennapokban.

Nemcsak a templom az a hely, ahol lehet olvasni, mert mindenki odahaza is kell olvassa, lehetőleg napi szinten. Mindezt azért, mert ezen „Szent Könyv” által megértjük Isten szavát, hiszen a Szentírás révén Ő szól az emberhez. Általa tanít, figyelmeztet, óv. Mély tisztelettel kell a kézbe venni és áhítattal olvasni, kitárva a szavaknak a szívünket, lelkünket, elménket. Minden sorából isteni erő árad és ezt az erőt kell befogadni, majd hagyni, hogy munkálkodjon bennünk, így a hit az ember lelkében erősebb és mélyebb lesz.

A Szentírás nem szabad a polcon végezze és ott porosodnia, hanem olyan helyen kell tartani, ahol állandóan szem előtt van és kéznél, hogy bármikor fel lehessen lapozni.