Szent János apostol és evangélista ünnepén

A karácsonyi időszakban üljük Szent János apostol és evangélista ünnepét, aki jellemével, Isten iránti szeretetével kiemelkedik Jézus követői közül.

A János név jelentése „Isten kegyelme”. Ő volt az a bizonyos apostol, akiről a Szentírásban azt olvashatjuk, „a tanítvány, akit Jézus szeretet”.

Ő kapta meg azt az ajándékot, hogy a Szűzanyát pártfogása alá vehette, amikor a kereszten Jézus szavai elhangzottak: „Íme, a te fiad, íme, a te anyád”

Jánost az áldások és imák szószólójaként, templomok és oltárkészítők, céhek védőszentjeként tarjuk számon.  Az egyik ilyen áldás széles körben közismert, a borral való köszöntés, ami már a XI. században felbukkant.

Sok helyen viszik ilyenkor a bort a templomba, hogy a pap Szent János áldással lássa el. Régebben ezt a bort emberek és állatok gyógyítására használták, de a gazda a hordókba is töltött, hogy a minősége megmaradjon.

Szent János apostol és evangélista az a hűséges követője volt Jézusnak, akit nem tudott eltántorítani semmi. Ő volt egyedül a kereszthalálakor jelen és ő lett a pártfogója Máriának is.