Szent István királyt ünnepelték Királydarócon

Királydaróc életében igen fontos momentumnak számít a templombúcsú. Messzi tájakról érkeznek haza az elköltözött, de itt született és felnőtt személyek, akik nem feledik, hogy erről a településről indultak el a nagybetűs élet felé.

Szent István király

A múltban, a jelenben és remélhetően a jövőben is ez a jeles nap minden helyi lakosnak és a távolabbi vidékeken élőknek ugyanolyan fontos marad. Szinte már vetekszik ez a nap a karácsonnyal, hiszen érezni és már-már tapintani lehet a szeretetet, ami ilyenkor jelentős méreteket ölt. A családtagok összegyűlnek ünnepelni, de nemcsak a templomban, hanem odahaza is. Ez a nap kiemelkedően fontos, amit átéreznek az emberek és szerencsére nem is akarnak róla lemondani.

Az ünnep fényét még inkább emelte a felújított templombelső, ami egy tündöklő ékkő a szürke hétköznapokban.

Amikor aug.17-én, szombaton felcsendült a „Zeng a harang, hívó szóval” ének a szentmise kezdetén, a papok és ministránsok koszorúja ölelte körül az oltárt, ami megható látványt nyújtott. Puskás Attila szentbeszéde lelki feltöltődéssel szolgált a jelenlévőknek, mert aki nyitott szívvel hallgatta, az valóban átélte a magasztos ünnep minden pillanatát, aminek középpontjában Szent István király, a bölcs uralkodó volt. Ez pedig a mai emberre is érvényes, hogy az isteni bölcsesség kell vezérelje az élet fonalát.

Puskás Attila

Husztig Róbert plébánosnak ezer köszönet és hála azért a sok fáradozásért, amit olykor erején felül tett és tesz, hogy Királydaróc katolikus közössége mindig méltó és magasztos hangulatban ünnepelhessen, nemcsak kirbálykor vagy más ünnepen, hanem az „egyszerűbbnek” nevezett évközi vasárnapokon is!