Szent István király – meghatóan szép volt a kirbály Királydarócon

2018.augusztus 18-án, Királydaróc ünnepelt. Papok és hívek sokasága vett részt a búcsús szentmisén, hogy Isten iránt a hódolatukat és Szent István király előtt a tiszteletüket kinyilvánítsák.

Bár a templom felújítása nincs még befejezve, kétoldalt az állványok is állnak és még sok elem nincs a helyén, mindez nem vett el semmit a búcsús szentmise értékéből és megható mivoltából. Viszont a falfestés jelentős része készen van és egyszerűen gyönyörű.

A szentély és a hajó falfestése
János, Lukács, Máté, Márk evangélisták

A templom megtelt hívekkel annyira, hogy sokan még álltak is és az oltárt 8 pap vette körül, sok-sok ministránssal együtt, akiket az ünneplésben egyáltalán nem zavartak az állványok.

Varga Sándor celebrálta a búcsús szentmisét, együtt a paptársaival.

Templombúcsú

Pék Sándor esperes úr a szentbeszédében rámutatott arra, hogy István – a görög eredetű latin Stephanus szóból ered, aminek a jelentése koszorú és miként változott át Vajk Istvánná. Nevét az első vértanú után kapta, ő pedig az első megkoronázott magyar király lett.

Pék Sándor esperes úr

Az esperes úr arra is felhívta a figyelmet, hogy mindent, amink van, Istentől kaptuk. István is minden évben levette fejéről a koronát és az oltárra tette, mert nem az övé volt, hanem Istentől kapta egy időre.  A halála előtti estén pedig igazi atyai, keresztényi, királyi cselekedetet hajtott végre. Gondoskodott a népéről, mert a koronát levéve a fejéről, Szűz Mária felé nyújtotta, hogy oltalmába ajánlja az egész magyarságot.

Kiváló példát mutatott mindenkinek, ami jelen pillanatban is aktuális, miszerint semmi nem a tulajdonunk, hiszen mindenünk Istené, aki nekünk adta rövidebb-hosszabb időre.

Végül az evangéliumba elhangzott sziklára építésről mondott pár szót, ami szintén aktuális napjainkban is. Sziklára kell építeni mindent, ahogy István király is tette. Erős kézzel uralkodott, hogy a kereszténység ne csak felszínes és névleges valami legyen, hanem mély hitből származó tettek és imák. „Sziklára” építette fel a hazáját, megerősítve számos püspökséggel, templommal, apátsággal.

Ilyen „sziklára” kell felépítse minden ember a földi életét, hogy amikor az élet viharai tombolnak, a magyarok hite erős, megingathatatlan, kitartó és tiszta maradjon.

Mondogassuk mély hittel és alázattal a készülő templom falán is megjelenő könyörgést: „Szent István király, könyörögj érettünk!”

Szent István király, könyörögj érettünk!