A Prágai Kis Jézus Királydarócon

Karácsonykor a templomok díszbe öltöznek, hogy méltó módon üljék meg a hívek az év legszebb ünnepét, Jézus születését. „   az Ige testté lett…”és elhozta nekünk a szeretet, amikor gyermekként a Földre jött, hogy közöttünk éljen.

Királydarócon is ünneplőbe öltözik ilyenkor a templom és a főoltárra felkerül egy gyermek-Jézus szobor is, gyönyörű palásttal, bal kezében földgömböt jelképező aranyalmával, a jobb kezével pedig áldást oszt. Erről a szoborról talán sokan nem tudják, hogy a Prágai Kis Jézus másolata, amit 1908. dec.8-án adományozott Királydarócnak Fetser János. Az oltár, amire felkerült, a hívek adományából lett csináltatva, Szébli Lajos helyi róm. kat. asztalosmester által.

A főoltáron a Prágai Kis Jézus szobor

A legenda szerint, Spanyolországban, Sevilla közelében a sarutlan kármelita kolostorban José a Santa Casa szerzetesnek, munka közben megjelent egy gyermek, aki arra kérte, hogy imádkozza el az „Üdvözlégy Mária” imát. Amikor ahhoz a részhez ért, hogy „ áldott a Te méhednek gyümölcse”, akkor a gyermek azt mondta: „ez vagyok én” és eltűnt. Ez a szerzetes megpróbálta kifaragni, de nem sikerült visszaadnia azokat a szeretetteljes arcvonásokat. Belső sugallatra viaszból alkotta meg és felkereste a kolostor elöljáróját, hogy elmondja a titkát.

„Ez a szobor, amelyet én, méltatlan készítettem, nem neked van szánva. Mához egy évre felkeres téged Isabella Manriquez de Lara Mária, és te odaadod neki. Isabella a szobrot leányának adja esküvői ajándékul, aki magával is viszi Csehországba. Annak az országnak a fővárosában fogják a népek és a nemzetek ‘a csodatévő prágai kisded Jézusnak’ szólítani és tisztelni.”

Egy másik legenda szerint, Avilai szent Teréz ajándékozta Izabellának, hogy adja a lányának nászajándékba.

Az viszont tény, hogy Isabella Manriquez de Lara valóban ajándékozott a lányának esküvőjén egy Kisgyermek Jézus szobrot, aki elvitte magával Csehországba.

A kegyszobor 47 cm magas és egy 3 éves gyermek arcvonásait hordozza. Amikor Izabella lánya, Mária megözvegyült 1628-ban, a szobrot a kármelitáknak adományozta, ezekkel a szavakkal: „Átadom nektek, ami a legnagyobb kincsem. Tiszteljétek, és akkor nem fogtok hiányt szenvedni!” A hagyomány szerint, a szerzetesek ínsége megszűnt, a szobor tisztelete pedig rohamosan elterjedt.

A Királydarócon található másolaton is jól látható az a szeretetteljes arckifejezés, ami az eredetin is látható. Mély tisztelettel nézzünk fel ezentúl erre a csodálatos szoborra, ami minden évben, a karácsonyi időszakban áldásra emeli jobbját Királydaróc katolikus híveire!

Prágai Kis Jézus szobor másolata Királydarócon