Meghívás Krasznacégénybe- templombúcsú és jubileum

Királydaróci római katolikus plébániához tartozó filia – Krasznacégény – jelentőségteljes ünnepre készülődik.

Krasznacégényi róm. kat. templom

Ez a kicsiny település Királydaróc szomszédságában található, alig néhány kilométerre, amit már 1332-ben is megemlítettek bizonyos oklevelekben.

A plébánia anyakönyvében, 1700-ig visszamenőleg felfedezhetőek krasznacégényi hívek. Mivel a településen nem volt templom, ezért a szentmiséket az egyik házban tartották.

Közös összefogás eredménye volt egy magtár létesítése, aminek a jövedelméből sikerült 2 harangot vásárolni. A nagyobbikat Szűz Mária, a kisebbiket Szent Imre herceg tiszteletére szentelték fel. Szintén a magtárból származó jövedelemből lett megvásárolva egy telek. A rajta álló ház felújításra került és az lett az állandó helyszíne a szentmiséknek.

Az I. Világháború idején, a hadsereg elvitte mindkét harangot, viszont 1922-ben sikerült ismét venni egyet, amit Szent Imre herceg tiszteletére szenteltek fel.

Krasznacégény lakosságának vágya teljesült 1948.ápr.19-én, amikor megáldották az építőanyagot és elkezdődtek a munkálatok a jelenlegi templom felépítésének, amit a Boldogságos Szűzanya tiszteletére szenteltek fel.

Krasznacégény templombelső

Erre emlékezve hív és vár mindenkit Krasznacégény római katolikus temploma és közössége, hogy együtt örömünnepet ülve kerüljön leleplezésre az emléktábla, a templombúcsúval egybekötve!

A templombúcsú és a templom fennállásának 70-ik évfordulója alkalmából, excellenciás Böcskei László püspök úr, a Nagyváradi Egyházmegye elöljárója celebrálja a szentmisét, 2019.szept.1-én, 16:00 órai kezdettel.

A szentmisét követően, az udvaron agapé várja a kedves jelenlévőket.