„Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!”

Krasznacégény idén is szeretettel és várakozással készült a templombúcsúra, hogy Szűz Máriát együtt ünnepeljék a helyiek és a vendégek, ahogy minden évben teszik.

Kruzslitz Imre szentbeszéde, a jelenlévők áhítata, a ministránsok koszorúja meghitté tette az egész szentmisét.

Krasznacégény lakosai mindig nagy tisztelettel fordulnak égi édesanyánkhoz és erre bátorítanak mindenkit, hogy bizalommal forduljon mindenki Szűz Mária Szentséges Szívéhez, hogy oltalmazzon, védjen, járjon közben Szent Fiánál.

Krasznacégény templombelső

A szép számban megjelent hívek körében, családias hangulatban telt a szabadban az agapé, ahol összegyűlve, kicsit maguk mögött hagyva a mindennapi gondokat, elbeszélgettek a hívek.

Máriát, mint égi szószólónkat, mindenki tekintse égi édesanyjának, akihez bármikor fordulhat minden időben!