Már 4 éve nincs közöttünk Tempfli József püspök úr

Szent II. János Pál pápa 1990. márc. 14-én nevezte ki Templi Józsefet Nagyvárad püspökévé. Ő volt a 81. püspöke az egyházmegyénknek, aki immár 4 éve, hogy nincs közöttünk.

Nagyon szép kort élt meg és a munkássága annyira szerteágazó, hogy szinte képtelenség lenne mindent felsorolni.

Azért a teljesség igénye nélkül, néhány fontos adatot közlünk.

Szatmár megyében, Csanáloson született 1931. ápr. 9-én. Nagyváradon a Szent László líceumban tanult, majd tanított Szentjobbon az iskolában és 1956-tól Gyulafehérvár volt a következő állomás, a Római Katolikus Teológia. Márton Áron püspök szentelte pappá 1962. máj.31-én. Papi pályafutását Tenkén kezdte, majd Tasnádon folytatta, utána Váradolaszi következett. Időközben a szentjobbi apát címét is megkapta.

A püspökké szentelése a nagyváradi székesegyházban történt 1990. ápr.26-án, Paskai László főszentelő, Gyulay Endre társszentelő és Bálint Lajos társszentelő körében.

A 19 év alatt, amíg az egyházmegyénket kormányozta, rengeteg esemény történt, hiszen 20 ezer fiatalt megbérmált, felszentelt 46 papot, de még 3 püspök társszentelőjeként is jelen volt.

A nyugdíjazási kérelmét XVI. Benedek pápa elfogadta 2008. dec. 23-án, az utódja pedig Böcskei László lett, aki 2020. máj.25-én emlékmisét mutatott be paptársaival és a sírjánál imádkozott.

A szeretetteljes, öreg, fáradt, de mindig emberséges és kedves Tempfli József püspök közszeretetnek örvendett, nemcsak egyházmegyénkben, de bátran ki lehet jelenteni, hogy bárhol megfordult, mindenhol tisztelettel, szeretettel fogadták.

Tempfli József püspök úr (fotó: mti)

Ő volt a magbocsátás mondhatni példaképe, hiszen soha nem haragudott sem embertársaira, sem a papjaira, senkire! Mindig kész volt tiszta lappal fordulni mindenki felé, legyen az magas beosztású személy, a papjai közül bárki vagy egyszerű laikus. A haragtartást egyáltalán nem ismerő, csupa kedvességgel teli püspök példamutatóan szerette az embereket, nemcsak szavakkal, de tettekkel is!

Az emléke pedig ugyanilyen szeretettel teli gondolatokat ébreszt az emberekben még most is. Egy pár perc erejéig álljunk meg és mondjunk egy imát érte, megköszönve azt a sok jót és fáradtságos munkát, amit életében értünk tett!

Már 4 éve az örök hazából őrködik továbbra is szeretett egyházmegyéjének papjaiért és híveiért.

Emléke maradjon meg továbbra is mindenkiben!