Krasznacégény – a 70 éve történtekre emlékeztek

Már a XI. századtól kezdve, sok helyen ünnepként tartották számon Szűz Mária neve napját. Az egész egyházra Boldog XI. Ince pápa rendelte el, annak emlékére, hogy Bécsnél győzelmet aratott a törökök felett.

Krasznacégény róm. kat. templom

70 évvel ezelőtt, Krasznacégény katolikus közössége is úgy határozott, hogy a felépülő templom Szűz Mária neve ünnepét ülje meg minden évben, mint templombúcsút. Erre a napra emlékeztek meg ma ezen a pici településen, ahol a maroknyi katolikus ember példaértékűen ragaszkodik a templomhoz és mindenhez, amit az képvisel.

Felemelő ünnepségnek lehettek tanúi a jelenlévők, akik zsúfoltságig megtöltötték a templomot, ahová örömmel érkeztek. Ugyanezt emelte ki Excellenciás Böcskei László püspök úr is, amikor a jelenlévőkhöz intézte a szavait. Örömmel érkeztek 70 évvel ezelőtt a hívek, hogy szemtanúk legyenek a templom felépítésének elkezdésénél és ugyanilyen örömmel jöttek a mai napon is.

Ezt a jelentőségteljes napot egy emléktábla is megörökíti az utókornak, amit a püspök úr megáldott. Felemelő látvány tárult az emberek elé, amikor az egyházmegyénk püspöke, Királydaróc – Krasznacégény volt és jelenlegi papjai körülállták az oltárt a ministránsokkal együtt.

Jubileumi emléktábla

A magasztos mise végén püspöki áldásban részesültek a jelenlévők, ezt követően pedig az udvar élettel telt meg, ahol agapé várta a jelenlévőket, akik vidáman, boldogan, emlékeket felidézve beszélgethettek rég nem látott rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel.

Krasznacégény római katolikus temploma egy igazi kincses doboz, ahol jó megállni, lelassítani a gondolatainkat és hálát adni azért, hogy Isten háza 70 évvel ezelőtt felépülhetett és ma is tündököl!

Agapé a templomudvaron