Királydaróc egyháztanácsosai

Az Egyházi Törvénykönyv szerint, a plébánia a hívek állandó jelleggel megalapított közössége, melynek lelki gondozását a plébánosra bízták, mint saját pásztorára.  (515. k. 1.)

Ennek a közösségnek a vezetője a plébános, de tény, hogy egyetlen ember nem képes mindenhol jelen lenni és minden feladatot ellátni önmagában. Éppen ezért a világi személyek is a segítségére sietnek, akiket egyháztanácsos néven ismerünk. Olyan hiteles keresztény életet élő személyek, akik példamutatásukkal irányt adnak a híveknek és természetesen a plébános segítői. Ahogy a megnevezésben is benne van a tanácsos szó, a meglátásaikkal, ötleteikkel segítenek, de ezek mellett a fizikai, kétkezi munkában is számíthat rájuk a plébános.

Királydarócon a legutóbbi egyháztanácsos választás szerint, 5 személy lett a közvetlen munkatársa a plébánosnak.

id. Weiszenbacher József (főgondnok)

Kibili Csaba

Cociorva Miklós

Ciobanu Péter

ifj. Weiszenbacher József

 

id. WEISZENBACHER JÓZSEF 

id. Weiszenbacher József

A Szatmár megyei Krasznabéltek településén született 1952.jan.10-án, második gyermekként, László és Erzsébet szülőktől. Tanulmányait befejezve és a munkájából adódóan, Királydarócra kapott kinevezést, ahol véglegesen letelepedett, amikor 1975.máj.10-én feleségül vette Müller Máriát, aki a Mária Légió és a Rózsafüzér társulat tagja. 3 gyermekük született, de már boldog és büszke nagyszülők is.

A templomhoz való kötődése egész életében erős volt, ráadásul az egyháztanács tagja régóta. Elődjétől (Kiss Gyula) vette át a főgondnoki teendőket, amit azóta is lelkiismeretesen végez.

Több plébános mellett is szolgált és mindig azt nézte/nézi, hogy miként segítse a közösséget, mivel teheti jobbá, szebbé a templomot.

Remélhetőleg még nagyon sokáig be fogja tölteni ezt a helyet és továbbra is ugyanilyen lelkesedéssel munkálkodik a királydaróci katolikus közösség érdekében!

COCIORVA MIKLÓS szintén Királydaróc szülötte (1961.júl.15.), aki gyermekkorától kezdve jelen pillanatig mély ragaszkodással áll az összes olyan tevékenységhez, amivel segíteni és támogatni tudja a szülőfalujának plébánosát, templomát, katolikus közösségét.

Cociorva Miklós

1983.okt.22-én házasodott meg, (felesége Oláh Amália, református prezsbiter) és 3 felnőtt gyermek boldog édesapja. Ezt a szép családi életet az 5 unoka teszi teljessé.

Igazi ökumenikus lelkülettel éli a mindennapjait, hiszen a feleségével kölcsönösen segítenek mindenben, úgy a római katolikus, mint a református egyházban. Olyan személy, aki példával jár elől, hogy utat mutasson mindenkinek, miszerint a keresztény élet tevékeny kell legyen, nemcsak szavakkal, hanem tettekkel, egymást kiegészítve. Vagyis a szavak, az ötletek, a tervek tettekké váljanak és gyümölcsöt hozzanak.

KIBILI CSABA 1969.nov.24-én látta meg a napvilágot Királydarócon, Kibili Antal és felesége Magdolna első gyermekeként. Római katolikus hitben nevelkedett, példamutató szülőktől látva és tapasztalva a jót, az erkölcsöt, az egyház iránti szeretetet.

Kibili Csaba

Immár 28 éve boldog házasságban él a feleségével, Évával (szül. Magosi), aki egyébként a rózsafüzér társulat tagja. Egyetlen lányuk Bettina már szintén családot alapított, így most már boldog nagyszülők is.

Példamutató családi életükben mindig fontos szerepet játszott és játszik a templom, a hit, a segíteni akarás. Több alkalommal is azonnal igent mondtak minden olyan tevékenységre, amiben tettekkel is bizonyították az egyház iránti szeretetüket és tették mindezt örömmel, vidáman, teljes odaadással.

 

ifj. WEISZENBACHER JÓZSEF 

ifj. Weiszenbacher József

Az egyháztanács legifjabb tagja, aki a főgondnok legkisebb gyermeke. 1988.márc.3-án született és két nővérével együtt már kicsi koruktól kezdve vallásos neveltetésben volt részük. A templommal való szoros kapcsolat az évek során sem kopott meg, mondhatni inkább erősödött, hiszen az édesapját segítve, aktívan bekapcsolódott minden tevékenységbe. Ahogy hivatalosan is egyháztanácsos lett, ez a tenni akarás még inkább stabilabb lett. Remélhetőleg ez a fiatal lendület még sokáig fog benne égni és Királydaróc katolikus közösségének a javát fogja szolgálni.

Adjon Isten sok kegyelmet, erőt és kitartást az egyháztanács tagjainak, hogy továbbra is lelkesen folytassák a küldetésüket!