Ifjúsági csoport

Az ifjúsági csoport megalakulása

 

Husztig Róbert plébános, 2017.aug.12-én összegyűjtötte a királydaróci gyermekeket, hogy megalapítson egy olyan összetartó csapatot, amiben minden tag szervesen részt vesz majd a leendő programokban.

Első feladatként az összekovácsolódás volt, aminek a feszült hangulatát egy kis sütögetés oldott. Bár ekkor még nem született meg a csoport neve, de kiváló alkalom volt arra, hogy mindenki előrukkoljon nevekkel.

Végül megszületett a „Királyi Sólymok” név, aminek igen mély értelme és jelentése van. A KIRÁLYI résznek hármas jelentést tulajdoníthatunk.

Egyrészt Krisztus Király követői akarunk lenni mindnyájan. Nemcsak ez a maroknyi gyermekekből álló csapat, hanem minden felnőtt is, hiszen ezek a gyermekek is felnőnek egyszer. Másrészt királyi településről van szó, hiszen az Árpád-korból visszamaradt hivatalos iratok alapján, 1217-ben említésre kerül, akkor még csak Solymos néven. A harmadik jelentése pedig a település nevében keresendő, mivel Királydaróc büszkén viseli a „KIRÁLYI” előszót.

Miért éppen SÓLYMOK? Ennek is több jelentése van. Először is azért, mert a királyi udvarnak ezen a településén tanították, idomították be a sólymokat. De azért is jogosan esett a választás erre, mivel igen gyors, éleslátású és roppant intelligens madár.

Ez a gyorsaság, éleslátás és intelligencia pedig ragadjon rá az ifjúsági csapat minden tagjára, de nemcsak rájuk, hanem az egész egyházközségre!