Elsőáldozás Királydarócon a Szent István király plébániatemplomban

Jézus áldozati teste és vére a kenyér és a bor, amit az Utolsó Vacsora során ránk hagyott. Ez az Eucharisztia. Az Oltáriszentséggel való első egyesülés minden katolikus életében óriási lépést jelent, hiszen Jézust fogadja a szívébe, a lelkébe, a testébe.

Eggyé válik vele és a felkészülés idején megtanulja mindenki, hogy az emberi test Isten hajléka, amit mindig makulátlan tisztaságban kell megőrizni. Ezt a tisztaságot jelzi az elsőáldozó fehér ruhája is, amit az első szentgyónás nyernek el. Sajnos, az emberi gyarlóság miatt, ezt a lelki tisztaságot gyakran elveszítjük, de bármikor visszanyerhetjük, a szentgyónás révén. Isten annyira szereti a bűnbánó embert, hogy bármilyen vétek is nyomja a lelkét, ha azt őszintén megbánja, megbocsátást nyer.

Elsőáldozás Királydarócon

Ebben a magasztos egyesülésben vett részt 6 gyermek Királydarócon, 2017.máj.7-én.

6 ártatlan gyermek, akiknek a lelke a szentgyónásban olyan tiszta és ragyogó lett, ami Isten tetszését elnyerte és a szívükbe költözött.

A szentmise a szülői áldással kezdődött, amikor a könnyek sem hiányoztak az elérzékenyült édesanyák és édesapák szemeikből.  Ügyesen megtanult verseket szavaltak és ártatlanságukat csak lelkük tisztasága múlta felül, amikor magukhoz vettél a Legméltóságosabb Oltáriszentséget.

Imádkozzunk ezen kicsiny gyermekekért, hogy az első szentáldozás során egyesült Jézussal mindig együtt legyenek, testben-lélekben-elmében!

Áldja meg Isten ezen 6 ártatlan gyermeket és Tóth Attila Levente plébános is, aki felkészítette őket, eme magasztos pillanatra.

Elsőáldozók névsora: Davidescu Márton, Fógel Márk, Koroknai Arabella, Lázár Olga, Petrilák Richárd Kevin, Romocsa Erik.