Adó felajánlása – a segítség mindig jól jön

Királydaróc- róm. kat. templom
Nincs olyan helyzet, amikor a segítség nem jönne jól. Mivel az állam lehetővé tette, hogy minden adót fizető állampolgár rendelkezhessen ezen összeg bizonyos százalékával, így ezt bárki felajánlhatja. Ehhez csupán egy formanyomtatványt kell kitölteni, a személyi igazolvány (buletin; carte de identitate) alapján. Amennyiben valaki szeretné ezt az összeget nem az állam kasszájában hagyni, hanem felajánlaná a katolikus plébánia javára, az megteheti 2021.máj.25-ig. A formanyomtatvány kitöltés...
Tovább olvasom

Egyháztanácsosokat választunk!

Husztig Róbert plébános felhívása az egyháztanácsosok választása alkalmából. Aki szeretné letölteni a listát, az a végén megtalálja 3 formátumban: jpg, pdf, word A KIRÁLYDARÓCI EGZHÁZTANÁCSOSJELÖLTEK LISTÁJA Kedves híveim! Az egyháztanácsosi jelöltek 10-es listája az Önök által javasolt személyekből ezennel összeállt. A lista a jelöltekkel ki lesz osztva és kérjük juttassák azt el október 18 és 25 között a tasnádszántói plébániára az irodába vagy október 25-ig a királydaróci sekresty...
Tovább olvasom

„Aki azonnal segít, duplán segít!”

Így szól a közismert szólás, ami mindig aktuális volt és most is az. Természetesen segíteni bármikor lehet, mert az mindig jól jön, akár kéretlenül is. Ez pedig mindenre érvényes, még az egyházunkra is. Ráadásul örömforrás is az, amikor valaki segítségére lehetünk. Királydaróc róm. kat. közössége jelentős mennyiségben volt jelen a régmúlt időkben, de napjainkra megfogyatkoztak, ami maga után vonja a tényt, hogy az anyagi helyzet sem mindig túl rózsás, viszont az ingatlanok karbantartás...
Tovább olvasom

Gyűjtés a temető körüli kerítésre

Királydaróc római katolikus temetőjét körülvevő kerítés hiányos és ahol van is, ott nagyon rossz az állapota. A helyi Polgármesteri Hivatal anyagi segítségének köszönhetően, ez most meg fog újulni. 5000 RON összeget kapott az egyház a temető kerítésének felépítésére, ám ez nem elegendő. Éppen ezért, gyűjtés keretében reménykedünk, hogy összejön a hiányzó összeg, ami elegendő lesz a teljes munkálatra. Aki szeretne ebben segíteni és anyagilag hozzájárulni ( mindenki a lehetőségeihez mérten),...
Tovább olvasom

Az Eucharisztia ünnepe Királydarócon

Úrnap főünnep - az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepét üljük. Egészen a 13-ik századik nyúlik vissza az eredete, amikor Liége-i Szent Julianna, aki augusztiniánus-rendi apáca, isteni sugallatra szorgalmazta az eucharisztia ünnepének beiktatását. Bár Liége püspöke, Robert de Thoret az 1246-os zsinaton elrendelte az ünnep megtartását, de csak Julianna apáca és Robert püspök halála után terjedt el általánosan. 1263-ban egy eucharisztikus csoda is történt, ugyanis a szentmisén a megtört os...
Tovább olvasom

Krasznacégény: pici közösség óriási templomszeretettel

Aprócska település egy félreeső helyen, csendes környezetben, békés emberekkel. Talán így lehetne jellemezni a Királydaróctól csupán 2 km távolságra lévő Krasznacégényt, ahol a település virágkorában 3 templomot (róm. kat., ref., ort.) is megtöltöttek. Napjainkban már nagyon kevesen élnek ebben az idilli környezetben lévő faluban. Viszont, a helybéliek szemlélete, elvei megmaradtak. Ezt nagyszerűen bizonyítja a mai napon bemutatott szentmise is, ugyanis 17 személy vett részt, úgy is fo...
Tovább olvasom

Királydaróc egyháztanácsosai

Az Egyházi Törvénykönyv szerint, a plébánia a hívek állandó jelleggel megalapított közössége, melynek lelki gondozását a plébánosra bízták, mint saját pásztorára.  (515. k. 1.) Ennek a közösségnek a vezetője a plébános, de tény, hogy egyetlen ember nem képes mindenhol jelen lenni és minden feladatot ellátni önmagában. Éppen ezért a világi személyek is a segítségére sietnek, akiket egyháztanácsos néven ismerünk. Olyan hiteles keresztény életet élő személyek, akik példamutatásukkal irányt adnak...
Tovább olvasom

Hatósági rendelet a járvány idejére-ami az egyházat érinti

Nehéz és megpróbáltatásokkal teli időszakot élünk és csak reménykedni lehet, hogy ez az állapot minél hamarabb véget fog érni. Óriási büntetés az emberiségnek, amikor tiltva van a fizikai közeledés mindenféle formája, hiszen sem az örömet, sem a bánatot nem tudja megosztani. Ne feledjük, a templom csak fizikailag nem látogatható, de az Oltáriszentségben jelen lévő Jézusnak továbbra is gondja van ránk, ezért a templomot vigyünk most haza az otthonainkba! A szakemberek szerint, az egy...
Tovább olvasom

Nagypénteki keresztút Királydarócon

Nem mindennapi keresztúti ájtatosságban vehettünk részt Nagypénteken, ugyanis a Királyi Sólymok előadásában tudtunk bekapcsolódni Jézus kínszenvedésében. Íme, lehetnek zárva a templomok, a szívek nyitottak maradtak és maradnak, amire ékes bizonyíték, hogy otthonról is be lehet kapcsolódni a keresztúti ájtatosságba. Nagy Erik ügyesen megoldotta a Királyi Sólymok által küldött videók összeállítását. Husztig Róbert plébánosnak pedig külön köszönet, hogy a templom zárt ajtói ellenére is...
Tovább olvasom

Virágvasárnapi barkaszentelés egyedül, de nem magányosan

Jézus bevonulása Jeruzsálembe- ezen a napon, vidékünkön a pálmaágak helyett barkát szentelnek minden római katolikus templomban, így Királydarócon is. Virágvasárnap az idén a templom zárt ajtói és a szűk otthoni környezetben kerül megünneplésre, de ez még nem jelenti azt, hogy az ünnep bármit is veszített volna az értékéből, sőt! Amennyiben valaki online követte Királydarócon, Husztig Róbert plébános által bemutatott szentmisét, annak a püspöki rendelet alapján ugyanolyan érvényes, mintha...
Tovább olvasom