Egyháztanácsosok fogadalomtétele

2021. ápr.25-én, a szentmise keretében, a hívek jelenlétében tették le fogadalmukat a megválasztott egyháztanácsosok, a királydaróci római katolikus templomban. Husztig Róbert plébános tájékoztató és buzdító szavaival zárult a fogadalomtétel és a szentmise. A jelenleg megválasztott egyháztanács tagjai (ABC sorrendben): Cociorva Miklós Kibili Csaba Kibili Éva id. Weiszenbacher József ifj.. Weiszenbacher József Isten áldása kísérje őket munkájukban, adjon bölcsessé...
Tovább olvasom

„Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!”

Krasznacégény idén is szeretettel és várakozással készült a templombúcsúra, hogy Szűz Máriát együtt ünnepeljék a helyiek és a vendégek, ahogy minden évben teszik. Kruzslitz Imre szentbeszéde, a jelenlévők áhítata, a ministránsok koszorúja meghitté tette az egész szentmisét. Krasznacégény lakosai mindig nagy tisztelettel fordulnak égi édesanyánkhoz és erre bátorítanak mindenkit, hogy bizalommal forduljon mindenki Szűz Mária Szentséges Szívéhez, hogy oltalmazzon, védjen, járjon közben Szent ...
Tovább olvasom

Szent István király búcsú Királydarócon

Szent István király intelmei nemcsak az uralkodása idején élt embereknek szólt, mert ugyanúgy aktuális a ma emberének is. Miért? Mert olyan vezető volt, aki Isten törvényei alapján élt és ezt közvetítette a népe felé is. Augusztus 22-én ünnepelte Királydaróc római katolikus közössége a templombúcsút. Vass Csaba CM (Nagyvárad, Katalin-telep) ünnepi szentbeszédében, csokorba gyűjtve emelte ki azokat a támpontokat, amelyeket megtanulhatjuk Szent István királytól. Ilyen a bátorság, ami bizton...
Tovább olvasom

Megszületett a „Királyi Sólymok” logója

Körvonalazódik lassan Királydaróc ifjúságának csoportja, hiszen logóval gazdagodott, aminek motívuma nem véletlenszerűen lett kiválasztva. Mivel Árpád-kori település, ami királyi birtokként lett megalapítva, ezért jelenik meg a logóban a korona. A sólyom felett a kereszt pedig a kereszténységet, a római katolikus keresztény mivoltát jelképezi. Miért lett sólyom? Mivel a királyi solymárok birtokaként szerepelt „Solymos” néven, amiről 1217-ben hivatalos okiratok is tanúskodnak, ezért adj...
Tovább olvasom

Ministráns találkozó Margittán

„Szent László király lelkületével szolgáljatok az Úrnak és egymásnak!”  Ezzel a mottóval került megszervezésre 2017.szept.30-án a ministránstalálkozó a Bihar megyei Margittán. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség munkatársai, akik a szervezésben tevékenykedtek, nemcsak egyszerű találkozót hoztak össze, hanem egész napos programot is. Már reggel 9 órától kezdtek érkezni a gyermekek , akiket a plébánosuk vagy a hitoktatók kísértek és a szentmisével vette kezdetét a nap. Természetes...
Tovább olvasom

Fekete Erdő – Kirándulás

Királydaróc és Tasnádszántó ifjúsága, Tóth Attila Levente és Husztig Róbert plébánosok vezetésével, no meg felügyelete alatt kirándulni indult Fekete Erdőre. Ezen kirándulás célja az ismerkedés volt, ami nagyszerű hangulatban telt. Igen gazdag program várta a gyermekeket, hiszen nemcsak a lélekre gondoltak a szentmise és az elmélkedés által, hanem a kikapcsolódásra is. Barangolás és a táj felfedezése szintén a program részét képezte. Persze a finom falatok sem maradtak ki, hiszen az éhes ...
Tovább olvasom