Egyháztanácsosok fogadalomtétele

2021. ápr.25-én, a szentmise keretében, a hívek jelenlétében tették le fogadalmukat a megválasztott egyháztanácsosok, a királydaróci római katolikus templomban. Husztig Róbert plébános tájékoztató és buzdító szavaival zárult a fogadalomtétel és a szentmise. A jelenleg megválasztott egyháztanács tagjai (ABC sorrendben): Cociorva Miklós Kibili Csaba Kibili Éva id. Weiszenbacher József ifj.. Weiszenbacher József Isten áldása kísérje őket munkájukban, adjon bölcsessé...
Tovább olvasom

EMLÉKEZZÜNK!

Minden évben október utolsó napjaiban, emberek sokasága siet a temető irányába, hogy felkészítsék a szeretteik sírjait. November első napjaiban pedig folyamatosan özönlenek az emberek és a temető virágoskertté változik, a lenyugvó Nap fényét pedig felváltja a sok gyertya és mécses pislákoló lángja. Mint a szentjánosbogarak, úgy világítanak az éjszakai sötétben, jelezvén, hogy akik befejezték földi életüket, továbbra sincsenek elfelejtve, mert a szeretteik gondolnak rájuk. A jelenben a ...
Tovább olvasom

Egyháztanácsosokat választunk!

Husztig Róbert plébános felhívása az egyháztanácsosok választása alkalmából. Aki szeretné letölteni a listát, az a végén megtalálja 3 formátumban: jpg, pdf, word A KIRÁLYDARÓCI EGZHÁZTANÁCSOSJELÖLTEK LISTÁJA Kedves híveim! Az egyháztanácsosi jelöltek 10-es listája az Önök által javasolt személyekből ezennel összeállt. A lista a jelöltekkel ki lesz osztva és kérjük juttassák azt el október 18 és 25 között a tasnádszántói plébániára az irodába vagy október 25-ig a királydaróci sekresty...
Tovább olvasom

„Aki azonnal segít, duplán segít!”

Így szól a közismert szólás, ami mindig aktuális volt és most is az. Természetesen segíteni bármikor lehet, mert az mindig jól jön, akár kéretlenül is. Ez pedig mindenre érvényes, még az egyházunkra is. Ráadásul örömforrás is az, amikor valaki segítségére lehetünk. Királydaróc róm. kat. közössége jelentős mennyiségben volt jelen a régmúlt időkben, de napjainkra megfogyatkoztak, ami maga után vonja a tényt, hogy az anyagi helyzet sem mindig túl rózsás, viszont az ingatlanok karbantartás...
Tovább olvasom

„Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!”

Krasznacégény idén is szeretettel és várakozással készült a templombúcsúra, hogy Szűz Máriát együtt ünnepeljék a helyiek és a vendégek, ahogy minden évben teszik. Kruzslitz Imre szentbeszéde, a jelenlévők áhítata, a ministránsok koszorúja meghitté tette az egész szentmisét. Krasznacégény lakosai mindig nagy tisztelettel fordulnak égi édesanyánkhoz és erre bátorítanak mindenkit, hogy bizalommal forduljon mindenki Szűz Mária Szentséges Szívéhez, hogy oltalmazzon, védjen, járjon közben Szent ...
Tovább olvasom

Szent István király búcsú Királydarócon

Szent István király intelmei nemcsak az uralkodása idején élt embereknek szólt, mert ugyanúgy aktuális a ma emberének is. Miért? Mert olyan vezető volt, aki Isten törvényei alapján élt és ezt közvetítette a népe felé is. Augusztus 22-én ünnepelte Királydaróc római katolikus közössége a templombúcsút. Vass Csaba CM (Nagyvárad, Katalin-telep) ünnepi szentbeszédében, csokorba gyűjtve emelte ki azokat a támpontokat, amelyeket megtanulhatjuk Szent István királytól. Ilyen a bátorság, ami bizton...
Tovább olvasom

Gyűjtés a temető körüli kerítésre

Királydaróc római katolikus temetőjét körülvevő kerítés hiányos és ahol van is, ott nagyon rossz az állapota. A helyi Polgármesteri Hivatal anyagi segítségének köszönhetően, ez most meg fog újulni. 5000 RON összeget kapott az egyház a temető kerítésének felépítésére, ám ez nem elegendő. Éppen ezért, gyűjtés keretében reménykedünk, hogy összejön a hiányzó összeg, ami elegendő lesz a teljes munkálatra. Aki szeretne ebben segíteni és anyagilag hozzájárulni ( mindenki a lehetőségeihez mérten),...
Tovább olvasom

Az Eucharisztia ünnepe Királydarócon

Úrnap főünnep - az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepét üljük. Egészen a 13-ik századik nyúlik vissza az eredete, amikor Liége-i Szent Julianna, aki augusztiniánus-rendi apáca, isteni sugallatra szorgalmazta az eucharisztia ünnepének beiktatását. Bár Liége püspöke, Robert de Thoret az 1246-os zsinaton elrendelte az ünnep megtartását, de csak Julianna apáca és Robert püspök halála után terjedt el általánosan. 1263-ban egy eucharisztikus csoda is történt, ugyanis a szentmisén a megtört os...
Tovább olvasom

Krasznacégény: pici közösség óriási templomszeretettel

Aprócska település egy félreeső helyen, csendes környezetben, békés emberekkel. Talán így lehetne jellemezni a Királydaróctól csupán 2 km távolságra lévő Krasznacégényt, ahol a település virágkorában 3 templomot (róm. kat., ref., ort.) is megtöltöttek. Napjainkban már nagyon kevesen élnek ebben az idilli környezetben lévő faluban. Viszont, a helybéliek szemlélete, elvei megmaradtak. Ezt nagyszerűen bizonyítja a mai napon bemutatott szentmise is, ugyanis 17 személy vett részt, úgy is fo...
Tovább olvasom

Királydaróc egyháztanácsosai

Az Egyházi Törvénykönyv szerint, a plébánia a hívek állandó jelleggel megalapított közössége, melynek lelki gondozását a plébánosra bízták, mint saját pásztorára.  (515. k. 1.) Ennek a közösségnek a vezetője a plébános, de tény, hogy egyetlen ember nem képes mindenhol jelen lenni és minden feladatot ellátni önmagában. Éppen ezért a világi személyek is a segítségére sietnek, akiket egyháztanácsos néven ismerünk. Olyan hiteles keresztény életet élő személyek, akik példamutatásukkal irányt adnak...
Tovább olvasom