Egyháztanácsosok fogadalomtétele

2021. ápr.25-én, a szentmise keretében, a hívek jelenlétében tették le fogadalmukat a megválasztott egyháztanácsosok, a királydaróci római katolikus templomban.

Husztig Róbert plébános tájékoztató és buzdító szavaival zárult a fogadalomtétel és a szentmise.

A jelenleg megválasztott egyháztanács tagjai (ABC sorrendben):

Cociorva Miklós

Kibili Csaba

Kibili Éva

id. Weiszenbacher József

ifj.. Weiszenbacher József

Isten áldása kísérje őket munkájukban, adjon bölcsességet szavaiknak, sok szeretetet templomunk és plébániánk iránt!