ÚRNAP- ünneplőbe öltöztek a sátrak Királydarócon

Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, a Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökön van, amit a királydaróci hívek a 4 égtáj irányába elhelyezett sátrak feldíszítésével várnak. Virággal borítják és egy ideiglenes oltárt helyeznek a sátor belsejében, hogy méltó helyet készítsenek a körmenetben vitt Oltáriszentségnek.

Oltáriszentség

Lüttichben, az Ágoston-rendbe tartozó szerzetesnőnek, Szent Juliannának látomásban tudata Krisztus, miszerint szeretetének eme nagy titkát dicsőítsék meg egyházi ünnepel is, amit IV. Obrán pápa el is rendelt az egész egyházra 1264-ben. Az ünnepi szentmise liturgikus szövegét Aquinói Szent Tamás írta meg.

A szentmisét követő körmenet során, az Oltáriszentséget végigviszik a templom körül, miközben gyermekek virágszirmokat szórnak az Eucharisztia előtt. Mind a 4 égtájon elhelyezett és feldíszített sátorban megáll a körmenet imádkozni.  Így részesül az egész település és az egész világ Isten áldásában, kegyelmében és szeretetében.

Úrnap-virággal díszített sátrak Királydarócon

A temérdek csoda is bizonyítja, hogy az Oltáriszentségben valóban Krisztus teste van jelen, ami előtt a legnagyobb imádattal, áhítattal, hódolattal, szeretettel kell leborulni.

Mindig voltak és lesznek is kételkedők, de Isten mindenhatósága legyőzi a kételyeket. Ugyanígy kételkedett egy pap is, akit „prágai Péternek” emlegettek. Lazio, Toscana és Umbria között lévő Bolsena településen, a Szent Krisztina templomban mutatott be szentmisét 1263-ban és erős kétségek gyötörték, hogy valóban átváltozik az ostya Krisztus testévé. Az átváltoztatás pillanatában vércseppek hullottak a megtört ostyából. A véres oltárkendőt körmenetben vitték IV. Orbán pápához. A 3 márványkő szintén megtekinthető, amire vércseppek hullottak és bár jó pár száz év eltelt már, még mindig tisztán látható a vér a felületén.

Eucharisztikus csoda Bolsena városában

Hogy az Oltáriszentségben Isten jelen van, senkinek nem szabad kételkednie, mert közöttünk van és marad mindörökké!