A temető csendjében…

A sírhantok között, akaratlanul is elkomolyodik mindenki és még a szavak is halkabbak lesznek, nehogy megzavarják szeretteik pihenését. Vajon tényleg az e világból elköltözött szeretteinket sajnáljuk, vagy saját magunkat? Akik a szent útravalóval hagyták itt a földi létet, azok már olyan helyen vannak, ahol a jóság, a szeretet, Isten közvetlen közelsége árad rájuk. Ezt minden keresztény ember tudja és hiszi. Vagyis nyugodtan kijelenthetjük, hogy saját magunkat sajnáljuk, mert többé nem lá...
Tovább olvasom

Szent István király – meghatóan szép volt a kirbály Királydarócon

2018.augusztus 18-án, Királydaróc ünnepelt. Papok és hívek sokasága vett részt a búcsús szentmisén, hogy Isten iránt a hódolatukat és Szent István király előtt a tiszteletüket kinyilvánítsák. Bár a templom felújítása nincs még befejezve, kétoldalt az állványok is állnak és még sok elem nincs a helyén, mindez nem vett el semmit a búcsús szentmise értékéből és megható mivoltából. Viszont a falfestés jelentős része készen van és egyszerűen gyönyörű. A templom megtelt hívekkel annyira,...
Tovább olvasom

Kirbály Királydarócon

Nagyvárad, Szent László templom plébánosa, Ft. Pék Sándor celebrálja az ünnepi búcsús szentmisét, aug.18-án, Királydarócon, ami 12:00 kezdődik. Szent István király tiszteletére felszentelt templomunkban szeretettel várunk mindenkit, hogy a búcsús szentmisén részt vegyen. Bár még nincs készen a templom teljes festése, de attól még semmit nem von le a szentmise értékéből, hiszen nem az állványokra kell figyelni, hanem a liturgiára. Szent István király olyan hagyatékot ajándékozott, ami n...
Tovább olvasom

ÚRNAP- ünneplőbe öltöztek a sátrak Királydarócon

Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, a Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökön van, amit a királydaróci hívek a 4 égtáj irányába elhelyezett sátrak feldíszítésével várnak. Virággal borítják és egy ideiglenes oltárt helyeznek a sátor belsejében, hogy méltó helyet készítsenek a körmenetben vitt Oltáriszentségnek. Lüttichben, az Ágoston-rendbe tartozó szerzetesnőnek, Szent Juliannának látomásban tudata Krisztus, miszerint szeretetének eme nagy titkát dicsőítsék meg egyházi ünnepel i...
Tovább olvasom

A templomhajóban folytatódnak a munkálatok

Lassan, de biztosan halad a munka Királydarócon a romai katolikus templomban. A héten megkezdték az állványok felépítését a templomhajóban. Természetesen előbb a kőműves munkálatok lesznek kivitelezve és csak utána jöhet a szépítő festés, de más lassan körvonalazódni látszik, hogy milyen lesz a végeredmény. A szentély már készen van, mármint festés szempontjából, bár a főoltárnak is csak egy része van a helyén és a templom védőszentjének, Szent István király szobra sincs a helyén, de j...
Tovább olvasom

Húsvétvasárnap – a legnagyobb keresztény ünnep

Húsvét a legnagyobb ünnep a keresztények életében. Hiszen húsvétkor történt az a csoda, amikor Jézus feltámadt, legyőzve a halált, a sötétséget, a bűnt és minden mást is, ami rossz. A feltámadás olyan misztérium, amit csak hittel lehet felfogni. Minden évben, a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnapon ünneplejük a feltámadást, ami az idén Királydarócon egy rövid műsorral egészült ki, amiben bemutatásra kerültek az egyházi és a világi jelképek. A korbács, a...
Tovább olvasom

Nagyszombat – A Világ Világossága legyőzte a sötétséget

Nagyszombaton minden katolikus templomban a hívek az Oltáriszentség előtt imádkozva készítik fel a lelküket a feltámadás csodájára. Ilyenkor a Szent Sír az a hely, ahol Jézus teste pihen, de csak nagyon rövid ideig, ugyanis Nagyszombatról Húsvétvasárnapra virradóan feltámad, hogy legyőzve a halált, nekünk ajándékozhassa az örök életet. A vigília a tűzszenteléssel kezdődik. Nagypénteken sötétségbe borult a világ, de Nagyszombaton a tűz megszentelésével lángra lobban a fény, Krisztus feltám...
Tovább olvasom

Királydarócon a Mária Légió tagjai letették a fogadalmat

Vasárnap, 2018.febr.4-én jeles eseménynek lehettünk a tanúi, hiszen a királydaróci templomban fogadalom-letétel volt. A Mária Légió tagjai letették a fogadalmat és ezzel hivatalosan is tagokká váltak. Az eseményen nemcsak a helyiek vettek részt, de megtisztelték őket a Tasnádszántó és Tasnád Mária Légió tagjai is, akik jelenlétükkel emelték az esemény fényét és támogatták az új tagokat. Isten és a Szűzanya áldja meg és kísérje őket életük minden napján, hogy nagyon sokáig működhessenek...
Tovább olvasom

Szenteste Királydarócon

15-20 évvel ezelőtt még igen szép hagyomány volt a kántálás dec.24-én, amit késő délután kezdtek a fiatalok, az éjféli miséig. Majd kezdett kikopni és elhalványodni ez a szép szokás, de az idén újra felelevenítették a Királyi Sólymok, Husztig Róbert plébánossal ezt az értékes hagyományt. Bár a templomlomban óriási munkálatok folynak, de a királydaróci hívek minden igyekezetükkel azon voltak, hogy a Karácsonyt széppé, meghitté és az ünnephez méltóvá varázsolják, ami a körülményekhez képest...
Tovább olvasom

Advent 4. vasárnapja

Az adventi idő utolsó napjához értünk. Még egy kis idő és végre már a karácsonyt ünnepelhetjük, arra emlékezve, hogy a szabadító Isten emberré lett és közénk jött. Ezt a rendkívüli eseményt szinte alig tudjuk magunkba fogadni, várakozásainkat annyira meghaladja. Érezzük benne a sorsfordító erőt, ugyanakkor Isten megtestesülése minden igyekezetünk mellett is titok, misztérium marad. Így újra és újra a Szentlélek kegyelmét hívjuk, hogy emberi világunkat tegye nyitottá az üdvtörténet végtelen lépté...
Tovább olvasom