Kirbály Királydarócon

Nagyvárad, Szent László templom plébánosa, Ft. Pék Sándor celebrálja az ünnepi búcsús szentmisét, aug.18-án, Királydarócon, ami 12:00 kezdődik. Szent István király tiszteletére felszentelt templomunkban szeretettel várunk mindenkit, hogy a búcsús szentmisén részt vegyen. Bár még nincs készen a templom teljes festése, de attól még semmit nem von le a szentmise értékéből, hiszen nem az állványokra kell figyelni, hanem a liturgiára. Szent István király olyan hagyatékot ajándékozott, ami n...
Tovább olvasom

ÚRNAP- ünneplőbe öltöztek a sátrak Királydarócon

Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, a Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökön van, amit a királydaróci hívek a 4 égtáj irányába elhelyezett sátrak feldíszítésével várnak. Virággal borítják és egy ideiglenes oltárt helyeznek a sátor belsejében, hogy méltó helyet készítsenek a körmenetben vitt Oltáriszentségnek. Lüttichben, az Ágoston-rendbe tartozó szerzetesnőnek, Szent Juliannának látomásban tudata Krisztus, miszerint szeretetének eme nagy titkát dicsőítsék meg egyházi ünnepel i...
Tovább olvasom

A templomhajóban folytatódnak a munkálatok

Lassan, de biztosan halad a munka Királydarócon a romai katolikus templomban. A héten megkezdték az állványok felépítését a templomhajóban. Természetesen előbb a kőműves munkálatok lesznek kivitelezve és csak utána jöhet a szépítő festés, de más lassan körvonalazódni látszik, hogy milyen lesz a végeredmény. A szentély már készen van, mármint festés szempontjából, bár a főoltárnak is csak egy része van a helyén és a templom védőszentjének, Szent István király szobra sincs a helyén, de j...
Tovább olvasom

Húsvétvasárnap – a legnagyobb keresztény ünnep

Húsvét a legnagyobb ünnep a keresztények életében. Hiszen húsvétkor történt az a csoda, amikor Jézus feltámadt, legyőzve a halált, a sötétséget, a bűnt és minden mást is, ami rossz. A feltámadás olyan misztérium, amit csak hittel lehet felfogni. Minden évben, a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnapon ünneplejük a feltámadást, ami az idén Királydarócon egy rövid műsorral egészült ki, amiben bemutatásra kerültek az egyházi és a világi jelképek. A korbács, a...
Tovább olvasom

Nagyszombat – A Világ Világossága legyőzte a sötétséget

Nagyszombaton minden katolikus templomban a hívek az Oltáriszentség előtt imádkozva készítik fel a lelküket a feltámadás csodájára. Ilyenkor a Szent Sír az a hely, ahol Jézus teste pihen, de csak nagyon rövid ideig, ugyanis Nagyszombatról Húsvétvasárnapra virradóan feltámad, hogy legyőzve a halált, nekünk ajándékozhassa az örök életet. A vigília a tűzszenteléssel kezdődik. Nagypénteken sötétségbe borult a világ, de Nagyszombaton a tűz megszentelésével lángra lobban a fény, Krisztus feltám...
Tovább olvasom

Királydarócon a Mária Légió tagjai letették a fogadalmat

Vasárnap, 2018.febr.4-én jeles eseménynek lehettünk a tanúi, hiszen a királydaróci templomban fogadalom-letétel volt. A Mária Légió tagjai letették a fogadalmat és ezzel hivatalosan is tagokká váltak. Az eseményen nemcsak a helyiek vettek részt, de megtisztelték őket a Tasnádszántó és Tasnád Mária Légió tagjai is, akik jelenlétükkel emelték az esemény fényét és támogatták az új tagokat. Isten és a Szűzanya áldja meg és kísérje őket életük minden napján, hogy nagyon sokáig működhessenek...
Tovább olvasom

Szenteste Királydarócon

15-20 évvel ezelőtt még igen szép hagyomány volt a kántálás dec.24-én, amit késő délután kezdtek a fiatalok, az éjféli miséig. Majd kezdett kikopni és elhalványodni ez a szép szokás, de az idén újra felelevenítették a Királyi Sólymok, Husztig Róbert plébánossal ezt az értékes hagyományt. Bár a templomlomban óriási munkálatok folynak, de a királydaróci hívek minden igyekezetükkel azon voltak, hogy a Karácsonyt széppé, meghitté és az ünnephez méltóvá varázsolják, ami a körülményekhez képest...
Tovább olvasom

Advent 4. vasárnapja

Az adventi idő utolsó napjához értünk. Még egy kis idő és végre már a karácsonyt ünnepelhetjük, arra emlékezve, hogy a szabadító Isten emberré lett és közénk jött. Ezt a rendkívüli eseményt szinte alig tudjuk magunkba fogadni, várakozásainkat annyira meghaladja. Érezzük benne a sorsfordító erőt, ugyanakkor Isten megtestesülése minden igyekezetünk mellett is titok, misztérium marad. Így újra és újra a Szentlélek kegyelmét hívjuk, hogy emberi világunkat tegye nyitottá az üdvtörténet végtelen lépté...
Tovább olvasom

Ünnepélyes keretek között adta át a stafétabotot utódjának Kiss Gyula főgondnok

A Királydaróc és Krasznacégény római katolikus egyházközség, hálás szívvel mond köszönetet Kiss Gyula főgondnoknak. 33 év hűséges és odaadó szolgálatával kivívta az emberek tiszteletét, de ami a legfontosabb, hogy minden erejével és tudásával azon munkálkodott, hogy az egyházközség problémamentesen működjön. Több plébános mellett állt, jó és nehéz időben egyaránt, eleinte egyháztanácsosként, majd főgondnokként. Egeli József, Schek László, Sövér István, Pitó Lajos, Demsa Pél, Ozsváth Jó...
Tovább olvasom

Advent 3. vasárnapja

„Te vagy-e az Eljövendő/…/?” – kérdezte Jézustól a börtönben raboskodó Keresztelő Szent János. „Ki is vagy te tulajdonképpen, Jézus Krisztus?” – motoszkál bennünk a kérdés szakadatlan. Az adventi várakozás csendje most alkalmat ad arra, hogy ez az életfontosságú kérdés egészen tisztán szólaljon meg, a mindennapok zajától nem megzavarva. Csak a kérdezés elkötelezett vállalása visz közelebb ahhoz a Jézushoz, akiben legmélyebb vágyaink beteljesedését reméljük. Várakozásunk kiteljesedése és a...
Tovább olvasom