Nagypénteki szertartás – csonka mise

Husztig Róbert plébános szavait idézve: „Nagypéntek nélkül nincs Húsvétvasárnap” – nemcsak igaz, de olyannyira mély jelentéssel bír, hogy az ember átérzi a legnagyobb ünnep csodáját, a feltámadást. Bár ezen a napon igazán komor hangulatot kelt a templom, hiszen a harangok nem zúgnak, az orgona is néma, mégis mindez csak külsőség, jelkép és szimbólum. Ugyanis a lélek csendjében meg lehet hallani azt a magasztos Alleluja örömfelkiáltást, ami hamarosan követi ezen napnak szomorúságát. Az embe...
Tovább olvasom