Plébánosunk a szülőföldjének egy darabkáját hozta el hozzánk

Advent 2-ik vasárnapján este, Mihály Balázs plébános egy pici darabkát mutatott meg abból a tájból, vidékből és hagyományból, ahonnan származik, vagyis a szülőfalujából.

A székelyföldi Szentegyháza maroknyi csoportjának előadásában volt része Királydaróc népének. Betlehemes játékuk igazi színfoltja volt az adventi várakozási időnek.

Betlehem

Némi betekintést nyertünk abba a tradícióba, amit Szentegyházán már az 1700-as évektől kezdve máig őriznek. Megtartva a hagyományt és a tájszólást, igen hitelesen adtak elő minden szót és mozdulatot. A rengeteg munka, amit a felkészülésbe fektettek, visszatükröződött az összhangban előadott műsor minden pillanatában.

Befejezésként pedig egy gyönyörű verset hallottunk a templomról és annak fontosságáról, ezt a székely himnusz régi és új verziója zárta, amit plébánosunk a gyönyörű játékával kísért.

A szeretetvendégség pedig egy cseppnyi viszonzás volt a szereplők felé, hogy ezzel a műsorral az adventi várakozást felemelőbbé tették.

Isten áldja meg őket és vigyék el a műsort még sok-sok településre, hogy játékukkal megörvendeztessék a híveket!

Advent 3-ik vasárnapján szintén egy színvonalas műsorra számíthatunk, mivel a szentmise keretében ismét vendégek érkeznek, hogy betlehemes játékukkal megörvendeztessenek bennünket.

Mihály Balázs plébánosnak hálás köszönet ezért a szép műsorért, a szervezésért és mindenért, amit értünk, miattunk tett és tesz!