Nagyszombat – A Világ Világossága legyőzte a sötétséget

Nagyszombaton minden katolikus templomban a hívek az Oltáriszentség előtt imádkozva készítik fel a lelküket a feltámadás csodájára. Ilyenkor a Szent Sír az a hely, ahol Jézus teste pihen, de csak nagyon rövid ideig, ugyanis Nagyszombatról Húsvétvasárnapra virradóan feltámad, hogy legyőzve a halált, nekünk ajándékozhassa az örök életet.

Szent Sír

A vigília a tűzszenteléssel kezdődik. Nagypénteken sötétségbe borult a világ, de Nagyszombaton a tűz megszentelésével lángra lobban a fény, Krisztus feltámadásának fénye.

A pislákoló fényt szétosztják és egyre nagyobb lesz, hiszen a feltámadás olyan örömhír, ami megvilágítja a lelket, a közösséget,  az egész világot és örömmel halljuk: „Krisztus világossága!” és ujjongva válaszoljuk: „Istennek legyen hála!”

Nagyszombati fények

Végre „visszatérnek a harangok” is és megszólal az orgona, hogy méltó módon fejezhesse ki mindenki azt a mérhetetlen örömet, amit a feltámadt Krisztus ajándékozott nekünk.

A víz megszentelés után pedig együtt újítjuk meg a keresztségi fogadalmat.

Tűzszentelés – Vízszentelés

A feltámadási körmenet pedig kilép a templomból, hogy tudassa világgal, feltámadt Jézus és legyőzte a halált, a sötétséget, átadva nekünk az örök életet és örömhír fényét.

Indul a körmenet

Ezt a csodálatos eseményt, Husztig Róbert plébános az ételszenteléssel zárta, hogy a hívek ily módon is ünnepelhessenek azokkal a táplálékokkal, amelyeken Isten áldása van.

Ételszentelés

Aki tudja, mint töré fel sírját a dicső; 
Aki látja, hogy a földön minden újra nő; 
Gondoljon a feltámadásra, mely örök leszen… 
Feltámadt az Istenember győzedelmesen! 

(Reviczky Gyula)

Krisztus feltámadott! Alleluja!