NAGYHÉT

Elérkeztünk a 3 SZENT NAPHOZ, hogy utána újjászületett emberként ünnepelhessük meg a legnagyobb titkot, a Feltámadást. A keresztény ember komolyan kell vegye mindazt, amit a kereszt szimbolizál, hiszen ennek hiányában nem lehet beszélni kereszténységről.

A kereszt által lehet részünk abban a kegyelemben, hogy megnyílik előttünk az örök élet kapuja. Ezt a keresztet az „Ártatlan Bárány” némán vette a vállára és érettünk felvitte a Golgotára, hogy végtelen szeretetében üdvözítsen minket.

Nagycsütörtökön, Jézus példájára, Husztig Róbert plébános is elvégezte a lábmosás szertartását, ahogy a Megváltó is tette azon az estén. Majd az Oltáriszentség átkerült a mellékoltárba.

Nagycsütörtök Királydarócon

Nagypéntek a legmélyebb várakozással teli nap, amikor mindenki tudja és érzi, hogy hamarosan a “Fény” legyőzi a sötétséget. A keresztút nem hiábavaló volt, a kereszthalált pedig a feltámadás misztériuma követi.

Nagypéntek Királydarócon

Nagypéntek komorságát hamarosan felváltja az Élet, a Fény, a Feltámadás.

Isten áldását kérve köszönjük meg Husztig Róbert plébánosnak, hogy áldozatos és olykor nagyon fárasztó munkáját mindennél előbbre teszi, hogy híveit a Feltámadt Krisztushoz vezesse!

Példaértékű a hívek segítőkészsége is, amikor azon fáradoznak, hogy ez a 3 szent nap és a húsvéti idő minden téren magasztos és felemelő legyen!

Húsvét kegyelme adja meg mindenkinek a Feltámadás örömét, hogy lélekben megújulva zenghessék: „Krisztus feltámadott! Alleluja!”