Nagycsütörtök-amikor a harangok Rómába mentek

Nagyhét megérkezése azt mutatja, hogy már csak egy nagyon kicsit kell várni az embernek, hogy a legnagyobb csodát megünnepelhesse. A legnagyobb csoda pedig Jézus feltámadása, amivel győzelmet aratott a halál felett, megváltva az embereket, közötte minket is. Az ünnepélyes bevonulást követően, a szentmise keretén belül, Husztig Róbert plébános Jézus példáját követve, a férfiaknak megmosta a lábát. Ez a szimbolikus cselekedett pedig rávilágít arra, hogy minden ember egyforma és mindenki egyform...
Tovább olvasom

Királydarócon a Mária Légió tagjai letették a fogadalmat

Vasárnap, 2018.febr.4-én jeles eseménynek lehettünk a tanúi, hiszen a királydaróci templomban fogadalom-letétel volt. A Mária Légió tagjai letették a fogadalmat és ezzel hivatalosan is tagokká váltak. Az eseményen nemcsak a helyiek vettek részt, de megtisztelték őket a Tasnádszántó és Tasnád Mária Légió tagjai is, akik jelenlétükkel emelték az esemény fényét és támogatták az új tagokat. Isten és a Szűzanya áldja meg és kísérje őket életük minden napján, hogy nagyon sokáig működhessenek...
Tovább olvasom

Vízkereszt

A karácsonyi ünnepkört a Vízkereszt zárja, ami Urunk megjelenésének ünnepe. Az ünnep neve onnan eredeztethető, hogy ilyenkor vizet szentelnek, ami Jézus megkeresztelkedésének momentumára irányítja a figyelmünket. A megszentelt vízből a hívek haza is visznek, amivel meghintik az otthonukat és a benne élőket. A víz gyakran megjelenik a Szentírásban. A víz éltet, tisztít, felüdít. Víz nélkül nincs élet. Jézus pedig az örök élet vizének forrása. Bár lezárja a karácsonyi ünnepkört, ami...
Tovább olvasom

Isten anyja és a béke világnapja

Csupán Mária volt méltó arra, hogy Jézus anyja legyen, mert „kegyelemmel teljes” állapota miatt, Isten őt rendelte a Megváltó szülőanyjának. Négy dogma pedig így szól Máriáról, amit mindenkinek az egyházban el kell fogadnia. Mária Theotokosz, mondják a görögök, Mater Dei, mondják a latinok, Isten Anyja, mondjuk magyarul a dogmát, amit az efezusi zsinat 431-ben fogalmazott meg. Minden, amit Máriáról hiszünk és hirdetünk, e misztériumban gyökerezik. Mária szűzen foganta és szülte Szent ...
Tovább olvasom

Az év utolsó napja-Szilveszter

A világi évnek az utolsó napja igen kiemelkedő momentum sokak életében. Már napokkal, sőt, hetekkel hamarabb megkezdődnek az előkészületek a fergeteges mulatozásra, azzal a szándékkal, hogy az év utolsó napjával méltó módon vegyenek búcsút az évtől és köszöntsék az új esztendőt. Temérdek fogadalom hangzik el ilyenkor, amit nagyon sokan elfelejtenek, vagy csak kisebb-nagyobb sikerrel visznek végig. Szilveszter éjjelén pedig csak el kellene csendesedni egy röpke órára, számba venni az elmúlt...
Tovább olvasom

Szent Szilveszter, a történelmet formáló pápa

A római születésű Szilveszter 314-335 között volt pápa és fáradalmat nem ismerve törekedett az egyházi élet megszervezésére Rómában. Az ő pápaságának idején terjedt el az a szokás, hogy pápa nem vett részt olyan zsinaton, ami nem Rómában volt megtartva. Mindezt az idézte elő, hogy a császár 2 zsinatot is összehívott Arles-ban és Niceában, amire Szilveszter csak küldöttekkel képviseltette magát. Ez a szokás meg is maradt a középkor végéig. Írásos emlék nem maradt ránk Szilvesztertől, de...
Tovább olvasom

Szent Család vasárnapja, a családok meghitt ünnepe

Ma, amikor a Szent Család ünnepén Jézusra, Máriára és Józsefre tekintünk, olyan példát látunk, amit a világon mindenkinek követnie kellene. Ez a 3 személy alkotta család megmutatja az igazi értéket a családon belül, ami a szeretet, az összetartás, a megbecsülés, a tisztesség. Olyan modell ez, ami 2000 év távlatából is aktuális mondanivalóval van telítve. Annyira mély üzenete van ennek a két szónak, hogy temérdek szervezetet, szerzetesrendet és művészt is szíven ütött, megihletett. L...
Tovább olvasom

Becket Szent Tamás, aki meghalt az egyházért

Tamás, 1118. dec.21-én látta meg a napvilágot, az a tehetséges fiú, akinek igen viharos életpályája volt. Párizsban végezte a tanulmányait és édesanyja halála után kallódni kezdett a világban. 25 évesen megismerkedett Theobald püspök híveivel, ezáltal tagja lett a Canterburyben tanult papoknak. A püspök annyira megkedvelte, hogy canterburyi fődiákonussá tette. 1154-ben pedig már kancellári tisztséget tudhatott magáénak, amit az ifjú II. Henrik királytól kapott. Karrierje ívelt felfelé rendíth...
Tovább olvasom

Aprószentek-az ártatlanok lemészárlása

A híres és hírhedt Heródes Kr. e. 43-ban került uralomra, akiről ezt mondták: ,,úgy került trónra, mint egy róka, úgy uralkodott, mint egy tigris, és úgy halt meg, mint egy kutya''. Bár sikeresen felvirágoztatta az országot, de boldogtalan, később pedig gyanakvó és szeszélyes lett. Hozzá tértek be a napkeleti bölcsek is, akik a csillagot követve keresték a kisdedet Betlehembe. Heródes kezéhez tapad azoknak a gyermekeknek a vére, akiket ártatlanul kivégeztetett, abban a hitben, hogy közötte...
Tovább olvasom

Szent János apostol és evangélista – a „Szeretett tanítvány”

Kiemelkedő személyiség, aki Szent Péter után a második legfontosabb helyet foglalja el. Nemcsak apostol, hanem evangélista is, akinek a jele a sas, ami megfelelő módon tükrözi János személyiségét. „A tanítvány, akit Jézus szeretett” kifejezés arra utal, hogy Péterrel és Jakabbal együtt, ők hárman a legszűkebb kört alkották Jézus társaságában. Az utolsó vacsorán is János foglal helyet Jézus mellett és a keresztfa tövében is ő áll, Máriával együtt. Az üres sírt is ő fedezi fel elsőként és c...
Tovább olvasom